Referenssit

Olemme toimineet ohjelmistojen laadunvarmistuksen asiantuntijatehtävissä lukuisilla eri toimialoilla.
Kokoamme tälle sivulle käytännönläheisiä kuvauksia töistämme ja asiakasesittelyitä vuosien varrelta.

Testiautomaatiokehittäjä teollisuudessa

Käyttäjälähtöisen testausalustan kehittäminen sulautetulle järjestelmälle

[NDA:n alainen sähköalan teollisuusasiakas] LähtökohdatValmistava teollisuus integroi yhä useammin ohjelmistoja fyysisiin tuotteisiinsa, mikä asettaa uusia vaatimuksia testausprosesseille. Kansainvälinen teollisuuskonserni, joka on erikoistunut sähköistämisen ja automaation ratkaisuihin, tarvitsi kehittyneempää testiautomaatioratkaisua uudistuvalle tuoteperheelleen. Tämän tuoteperheen toiminta perustuu suurelta osin laitteiston sulautettuun ohjelmistoon, mikä teki testauksen automatisoinnista kriittisen projektin menestykselle. HaasteetProjekti kohtasi useita haasteita: vanhat testiautomaatiojärjestelmät eivät enää … Lue lisää

Varjo Technologies. Virtuaalitodellisuuskin vaatii laadunvarmistusta!

Varjo Technologies on nopeasti kasvava suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää virtuaalisen ja yhdistetyn todellisuuden ohjelmistoja sekä maailman ainoaa ihmissilmän tarkkuuteen kykenevää VR- ja XR-laseja.  Heidän asiakkaitaan ovat teollisuussektorin isoja toimijoita kuten mm. auto-, simulaattori- ja lentokonevalmistajia sekä lentoyhtiöitä. Olemme tehneet Varjon kanssa yhteistyötä mm. heidän VR/XR-lasiensa laadunvarmistuksen saralla. Testaustyö on sisältänyt erittäin laajan skaalan erityyppisiä laadunvarmistuksen työtehtäviä, kuten … Lue lisää

Pitkäaikainen kumppanuus Fortumin kanssa

Fortum on kansainvälinen energia-alan jättiläinen, jonka pääliiketoiminta ulottuu kymmeneen eri maahan. Fortum on myös vastuullinen yhtiö, joka omalla strategiallaan edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Qubilea on toiminut Fortumin yhteistyökumppanina ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen saralla vuodesta 2016 alkaen. Projekteja on vuosien aikana ollut useita, kuten esimerkiksi kuluttajille suunnatut Oma Fortum mobiili- ja verkkopalvelut, ja aurinkopaneelien tilaus- ja toimituskanava aurinkolaskureineen. … Lue lisää

Avustimme Custobaria testiautomatisoinnin haasteissa

Custobar on asiakastietojen ja markkinoinnin automaatioalusta B2C -kaupan tarpeisiin,  joka yhdistää online- ja offline-datan isoksi asiakasnäkymäksi.  Custobarissa eri asiakassegmenttejä voidaan lähestyä personoidusti vaikkapa heidän osto- tai palautekäyttäytymisensä perusteella. Tämä mahdollistaa kaupalle entistä yksilöllisemmän ja automatisoidumman väylän parempaan asiakaspalveluun ja myyntiin. Tehtävämme oli kehittää testi-automaatiota Custobarin määrittelemien käyttötapausten pohjalta. Tavoitteena oli kehittää automatisoitu regressiotestaussisältö testaamaan Custobar-työkalun … Lue lisää
Testiautomaatiokehittäjä robot framework

Testiautomaatiokehitystä eri tiimien tarpeet huomioiden

[NDA:n alainen telecom-alan asiakas] Telekommunikaatioalan nopeasti kehittyvässä maailmassa ohjelmistojen laadunvarmistus on kriittisen tärkeää. Kansainvälinen telekommunikaatioalan konserni, jolla on erittäin laaja asiakaskunta erityisesti yritysasiakkaiden parissa, koki tarpeen tehostaa testiautomaation käyttöä ohjelmistokehityksessään. Kuvaamme tässä teknisellä tasolla, kuinka konserni edisti testiautomaatiohankettaan ja millaisia tuloksia se saavutti. Kohdatut haasteet Yrityksen ohjelmistokehitysyksiköllä oli hajautettuja tiimejä eri puolilla maailmaa, mikä toi … Lue lisää
Mobiilitestaus

Mobiilitestausta pankkisektorin asiakkaalle

[NDA:n alainen pankkialan asiakas] Kyseessä oli suomalainen pankkialan asiakas, jonka kehitysprojektin päämääränä oli uusien Android ja iOS-pankkisovellustensa kehittäminen. Sovelluskehitys aloitettiin liki puhtaalta pöydältä, koska uudistettavan sovelluksen ominaisuuksia laajennettiin huomattavasti aiempaan versioon verraten. Qubilean asiantuntija toimi ensin kehitystiimin ohjelmistotestaajana, mutta hankkeen loppupuolella myös mobiilitestitiimin nk. hands-on test leadina. Testaustyö koostui sekä tutkivan testauksen että perinteisen testitapauksia … Lue lisää