Varjo Technologies. Virtuaalitodellisuuskin vaatii laadunvarmistusta!

Varjo Technologies on nopeasti kasvava suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää virtuaalisen ja yhdistetyn todellisuuden ohjelmistoja sekä maailman ainoaa ihmissilmän tarkkuuteen kykenevää VR- ja XR-laseja.  Heidän asiakkaitaan ovat teollisuussektorin isoja toimijoita kuten mm. auto-, simulaattori- ja lentokonevalmistajia sekä lentoyhtiöitä.

Olemme tehneet Varjon kanssa yhteistyötä mm. heidän VR/XR-lasiensa laadunvarmistuksen saralla.

Testaustyö on sisältänyt erittäin laajan skaalan erityyppisiä laadunvarmistuksen työtehtäviä, kuten emolevyjen yhteensopivuustestausta eri konfiguraatioilla, HW/SW -komboihin pureutuvaa robustness -testausta mm. odottamattomissa käyttötilanteissa, ja tehtaalta tulevien laitteiden hyväksyntätestausta ennen loppuasiakkaalle toimittamista.
Näiden ohella toimeksianto on sisältänyt lukuisia määrä erityyppisiä yksittäisiä työtehtäviä, testiympäristöjen pystyttämistä ja sekalainen määrä toinen toistaan erilaisempaa teknologiapuuhastelua ja virittelyä.

Qubilean osaajien taustalla jyllää vahvaa teknistä ammattitaitoa myös lähempänä hardwarea tapahtuvan laadunvarmistuksen saralla.  Suurimmalla osalla meistä onkin taustaa mobiilialan testaustehtävistä, joissa ohjelmisto- ja päätelaitteiden laadunvarmistus, ja erityyppiset ei-funktionaalisen testauksen muodossa suoritetut laboratoriomittaukset ovat vahvasti selkärangassa!  Pyrimme valitsemaan ja kouluttamaan henkilöstömme siten, että heidän tekninen osaamisensa kantaa haasteellisempienkin tarpeiden vallitessa.

Näillä eväillä pystyimme hyppäämään ongelmitta Varjon kaltaisen asiakkaan avuksi kohtalaisen helpolla ja asiakas sai hektisen tuotekehityksensä rytmiin osaavan tekijän nopealla aikataululla.

Lisätiedot:   www.varjo.com