Custobar on asiakastietojen ja markkinoinnin automaatioalusta B2C -kaupan tarpeisiin,  joka yhdistää online- ja offline-datan isoksi asiakasnäkymäksi.  Custobarissa eri asiakassegmenttejä voidaan lähestyä personoidusti vaikkapa heidän osto- tai palautekäyttäytymisensä perusteella. Tämä mahdollistaa kaupalle entistä yksilöllisemmän ja automatisoidumman väylän parempaan asiakaspalveluun ja myyntiin.

Tehtävämme oli kehittää testi-automaatiota Custobarin määrittelemien käyttötapausten pohjalta. Tavoitteena oli kehittää automatisoitu regressiotestaussisältö testaamaan Custobar-työkalun eri ominaisuuksia mahdollisimman monipuolisella otteella.

Custobarissa on varsin mittava määrä toimintoja, ja keskityimme erityisesti työkalun Flow -osioon, joka on visuaaliselta toimintaperiaatteeltaan eräänlainen vuokaaviotyökalu.

Flow- käyttöliittymässä käyttäjä voi luoda polkuja raahaamalla ja yhdistelemällä eri komponentteja, ja määritellä niiden toimintaa asetuksin ja attribuutein.
Siten työkalussa voidaan luoda automatisoituja polkuja, jotka määrittelevät miten mm. erityyppiset asiakastapahtumat ja palautteet johdetaan ja käsitellään automatisoidusti järjestelmässä.

Qubilean asiantuntijan kommentti:

Alkuperäisessä suunnitelmassa leijonanosa työajasta varattiin edellä mainitun Flow-näkymän testaukseen. Ihmiselle luontevat visuaaliset ja interaktiiviset toiminnot saattavat olla haasteellisia testiautomaatiokehityksen kannalta, joten yllätyksiin on hyvä varautua. Tällaisissa tapauksissa koodi on väkisinkin monimutkaisempaa kuin tavallisissa “click’n’verify”-tapauksissa. Diagrammin luomisen testaukseen tehtyä koodikirjastoa käytettiin paljon myös muissa testitapauksissa. Tästä syystä koodin rakenne täytyy miettiä tarkkaan, jotta se selviäisi “hajoamatta” myös jatkossa tulevat muutokset ja lisäykset. Pienen pähkäilyn jälkeen oikeat tekniset ratkaisut löytyivät ja testitapauksia alkoi muovautua automatisoituun muotoon nopealla tahdilla!

Testiautomaatioratkaisuna hyödynsimme Cypress:ia, joka hyödyntää selainteknologioiden yleisesti tukemaa JavaScript -kieltä. Cypress onkin erinomainen valinta  testiautomaatioratkaisuksi selainpohjaisille palveluille erityisesti silloin, kun tiimissä on  JavaScript -osaamista.

Käyttötapauksia kirjoitettiin myöhemmin myös lisää, ja lopulta automaatiosisältöä oli koossa kaksinkertainen määrä alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna.


Custobarin tuotejohtaja Samuli Gröhnin kommentti:

Qubilea otti haltuun Custobarin Flow-toiminnallisuusalueen testauksen automatisoinnin ja kirjoitti kattavat end-to-end-testit oman tiimimme keskittyessä sovelluskehitykseen. Qubilean asiantuntijoiden tekemä työ vapauttaa tiimimme jatkossa parantamaan palveluamme ilman pelkoa regressioista.

Qubilea erottuu edukseen Cypress-osaamisensa vuoksi, jonka avulla vahvasti interaktiivisten sovellusten testitapaukset voidaan kirjoittaa tiimillemme tutulla tavalla ja välineillä.

Lisätiedot:  www.custobar.com