Käyttäjälähtöisen testiautomaatioalustan kehittäminen sulautetulle järjestelmälle

Testiautomaatiokehittäjä teollisuudessa
[NDA:n alainen sähköalan teollisuusasiakas]
Lähtökohdat

Valmistava teollisuus integroi yhä useammin ohjelmistoja fyysisiin tuotteisiinsa, mikä asettaa uusia vaatimuksia testausprosesseille. Kansainvälinen teollisuuskonserni, joka on erikoistunut sähköistämisen ja automaation ratkaisuihin, tarvitsi kehittyneempää testiautomaatioratkaisua uudistuvalle tuoteperheelleen.

Tämän tuoteperheen toiminta perustuu suurelta osin laitteiston sulautettuun ohjelmistoon, mikä teki testauksen automatisoinnista kriittisen projektin menestykselle.

Haasteet

Projekti kohtasi useita haasteita: vanhat testiautomaatiojärjestelmät eivät enää vastanneet yrityksen nykyisiä tarpeita. Olemassa oleva C#-pohjainen järjestelmä vaati käyttäjiltään ohjelmointitaitoja, kun taas olemassaoleva Robot Framework -pohjainen järjestelmä sisälsi liian matalan tason avainsanoja, mikä vaikeutti sen ylläpitämistä ja käyttäjälähtöisten testien toteutusta. Myös testijärjestelmän alustus oli hidasta, joka luonnollisesti johti hitaaseen palautteeseen. Tämä pakotti yrityksen etsimään uusia ratkaisuja, jotka voisivat tuoda tehokkuutta ja joustavuutta testausprosessiin.

Ratkaisu

Ratkaisuksi valikoitui täysin uuden testiautomaatioarkkitehtuurin kehittäminen, jossa keskiössä olivat käyttäjälähtöiset Robot Framework -kirjastot ja testijärjestelmäkohtainen konfiguraatio. Uusien avainsanojen kehittäminen Pythonilla mahdollisti helppokäyttöisyyden ja teki järjestelmästä joustavan eri tuotteiden testaamiseen. Kehitetty järjestelmä ei ainakaan tässä vaiheessa pyrkinyt korvaamaan syvällistä laitetestausta, vaan täydentämään sitä hyväksyntätestauksen tasolla.

Lopputulokset

Projekti tuotti Robot Frameworkiin ja Python-kirjastoihin perustuvan testiautomaatiojärjestelmän, joka paransi merkittävästi testausprosessin tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Itse testiautomaatiojärjestelmä kehitettiin normaalien ohjelmistokehitysmenetelmien avulla, ja näin ollen sille myös toteutettiin esimerkiksi yksikkö- ja integraatiotestit.

Lisäksi Azure DevOps -järjestelmään rakennetut testiputket mahdollistivat jatkuvan integraation, ja varmistivat, että kehitetty testiautomaatiojärjestelmä toimii yhteen tuettujen testikohteiden kanssa. Asiakkaan ja projektitiimin tyytyväisyys asiantuntijan panokseen osoittaa, että oikein suunniteltu, toteutettu ja testattu testiautomaatio voi tuoda merkittävää lisäarvoa tuotekehitykseen.

Tutustu palveluihimme

Kuva: ChatGPT