Testauksen johtaminen ja suunnittelu

Testausta tulee johtaa ja laadunvarmistus tulee suunnitella huolella.
Lukuisten testausprojektien tuoman ammattitaidon varmuudella, tarjoamme asiakkaillemme testauksen johtamiseen ja suunnitteluun liittyviä palveluratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. 

Pähkinänkuoressa

Kokeneet testauspäällikkömme ovat avainasemassa testauksen johtamisessa ja suunnittelussa ohjelmistoprojekteissa. He koordinoivat ja raportoivat testausta, samalla kun tarjoavat vankkumatonta tukea tiimillesi, jotta se voisi pysyä aikataulussa.

Tarjoamme myös katselmointipalvelua, jota kutsumme testauksen auditoinniksi. Sen avulla autamme asiakkaitamme virtaviivaistamaan tuotekehityksen laadunvarmistuksen, mikä johtaa tehokkaampiin ja kustannustehokkaampiin prosesseihin.

Testauksen johtaminen. Kenen vastuulla?

Valitettavan usein ohjelmistoprojekteissa testauksen suunnittelu ja johtaminen jäävät projektipäällikön ylivuotavalle to-do-listalle, mikä voi johtaa laadun kärsimiseen ja projektin viivästymisiin. 

Qubilea tunnistaa tämän haasteen ja tarjoaa kokeneita testauspäälliköitä, jotka ovat omistautuneita laadunvarmistuksen mestareita.

Testauspäällikön vastuulla on tyypillisesti mm: 

 • Testauksen katselmointikäytännöt
 • Kommunikoinnin avoimuus
 • Testauksen dokumentointi ja sen laadun valvominen
 • Projektin eri sidosryhmien välisen ymmärryksen ylläpito
 • Testauksen suunnittelu, koordinointi ja resursointi.

Kiinnostuitko testauksen johtamisesta palveluna?

Ota yhteyttä

Luota asiantuntijaan testauksen johtamisessa ja testaus­suunnittelussa

Laadukkaan ohjelmistotuotteen perusta luodaan jo ennen ensimmäistä koodiriviä. Ammattitaitoinen testauspäällikkö on avainasemassa ohjaamaan prosesseja ja käytäntöjä, jotka varmistavat korkealaatuisen lopputuloksen.

Tämä vapauttaa projektipäällikön keskittymään omaan asiantuntemusalueeseensa testauksen johtamisen sijaan, mikä tuo rauhaa projektin kulkuun ja parempia yöunia koko tiimille.

Tiesitkö?

Varsin suosittu roolimme on nk. hands-on test lead, jonka työnkuva koostuu, sekä testauksen hallinnoinista että itse tekniseen testaustyöhön osallistumisesta. Tämä on ollut varsin toimiva malli erityisesti pienissä ja keskisuurissa ohjelmistohankkeissa.

Siis mikä ihmeen auditointi…? 

Mitä tarkoitamme, kun puhumme auditoinnista? Se on Qubilean huolellisesti toteutettu selvitys, joka pureutuu projektisi laadunvarmistuksen ytimeen. Tavoitteenamme on ohjata asiakastamme kohti entistä laadukkaampaa ja sujuvampaa tuotekehitystä, tunnistamalla ja ratkomalla prosessinne mahdolliset pullonkaulat ja esteet.

Auditointi käynnistyy keskusteluilla asiakkaan avainhenkilöiden kanssa – projektijohtajista kehittäjiin ja testaajista laadunvalvojiin. Kysymysten ja keskustelujen kautta hankimme ensin kattavan yleiskuvan toimintatavoistanne, minkä jälkeen syvennymme yksityiskohtiin ja mahdollisiin haasteisiin.

Auditoinnissa emme siis keskity vain testaustoimintaan, vaan suurennuslasin alla ovat mm.

 • Dokumentointi
 • Kommunikaatio
 • Työvälineet 
 • Tiimin työskentelymetelmät ja käytännöt

Tämän ulkopuolisen, riippumattoman näkökulman pohjalta laadimme katselmointiraportin, joka tarjoaa konkreettisia suosituksia ja kiitosta siitä, mikä jo toimii hyvin.

Tiesitkö?

Emme tule projektiisi sateentekijöinä, mutta ulkopuoliset asiantuntijamme tuovat mukanaan uusia ideoita ja laajan kokemuksen eri ohjelmistoprojekteista ja -organisaatioista, antaen arvokkaita vertailukohtia ja oivalluksia. 

Qubilean auditointi ei ole pelkästään arviointia – se on reitti jatkuvaan parantamiseen ja innovaatioon ohjelmistokehityksessänne.

Kiinnostuitko?

Janne Lepistö

Myynti ja lisätiedot
janne.lepisto@qubilea.fi
050 487 3265

Kysy meiltä mitä vain ohjelmistotestauksesta. Autamme mielellämme!

  Kaikki yhteystiedot