Palvelut

Suhtaudutteko kunnianhimoisesti ohjelmistonne laatuun?  Me tarjoamme itseohjautuvat tyypit ja nykyaikaiset työmenetelmät sen mahdollistamiseksi.

Tutustu palveluihimme

Digitaalinen
laadunvarmistus

Me varmistamme tuotteellesi hyvän käyttökokemuksen! Qubilean tarjoama digitaalinen laadunvarmistus tarkoittaa jonkin digitaalisen palvelun tai sovelluksen ohjelmistotestausta tuotteen loppukäyttäjiä ajatellen. Tarjoamamme palvelut ovat siis käytännössä web- ja mobiiliratkaisujen manuaalinen testaus sekä testiautomaatioratkaisujen rakentaminen.

Erikoisosaamistamme on mobiilisovellusten ohjelmistotestaus, jossa vahvuutemme on vankka ymmärrys Android- ja iOS -alustojen sielunelämästä sekä mahdollisista mobiilikäyttöön liittyvistä sudenkuopista. Testimme suoritetaan aina monilla eri tyyppisillä päätelaitteilla. Olemme poikkeuksetta kaivaneet esiin lukuisia kriittisiä ohjelmistovirheitä viimeistään hyväksymistestausvaiheessa.

Lähes yhtä paljon toimimme verkkosivujen laadunvarmistuksen parissa, jossa testaus on tyypillisesti tuotteen eri selain- ja päätelaitekomboilla suoritettavaa laadunvarmistusta, tai verkkopalvelun regressiotestauksesta huolehtivan testiautomaation rakentamista.

Asiakastoimeksiannoissa toimimme yleensä testipäällikön, testiautomaatiosuunnittelijan tai tutkivaan testaukseen erikoistuneen manuaalitestaajan rooleissa.

HYVÄKSYNTÄ­TESTAUS

Asiakkaittesi tyytyväisyys on meille tärkeintä! Sen varmistaa parhaiten Qubilean tarjoama hyväksyntätestaus. Laatikon ulkopuolelta tuleva testaaja suorittaa hyväksyntätestauksen varmemmin, kuin omalla väellä suoritetut säännölliset testausrutiinit perjantaipullan lomassa. Ulkopuolinen testaaja ei näe tuotetta ainoastaan liiketoiminnan vaatimusten tai teknisten määrittelyjen näkökulmista, vaan pystyy tarkastelemaan tuotetta – kriittisin silmin – kokonaisuutena.

Tyypillisimpiä hyväksyntätestauksen toimeksiantojamme ovat projektit, joissa asiakkaan valitsema kehityskumppani vastaa projektin kokonaistoimituksesta – kehityksen aikainen laadunvarmistus mukaan lukien. Qubilean asiantuntija toimii asiakkaan edustajana varmistaen kehitysputkesta tippuvien kehitysversioiden tai niiden osien laadun – hyväksymiskriteerien mukaisesti – ennen julkaisuprosessiin siirtymistä.
Hyvin toteutetulla hyväksyntätestauksella on äärimmäisen tärkeä rooli kehitysprosessissa. Se nappaa tyypillisesti sivuun viime hetken löydökset, joilla olisi ollut ikäviä seurauksia loppukäytön näkökulmasta.
Testauksen ohella autamme asiakkaitamme luomaan ja kehittämään omia hyväksyntätestauksen käytäntöjä. Tämä on tyypillisesti nopeuttanut kehitys- ja julkaisuprosessia olennaisesti ja parantanut – mukavana lisäominaisuutena – tuotteen kokonaisvaltaista laatua!

TESTI­AUTOMAATIO

Pidetään asiakkaasi tyytyväisinä myös tulevaisuudessa! Ohjelmistojen testaus- ja kehitystarve ei lopu tuotteen julkaisuun. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi tulee ohjelmistoja testata ja kehittää jatkuvasti. Qubilean rakentamat testiautomaatioratkaisut parantavat laadunvarmennusprosessin tehokkuutta ja säästävät kustannuksia.

Testiautomaatio rakennetaan tukemaan ohjelmiston kehitysprosessia yleensä sellaiseen tarpeeseen, jossa halutaan säännöllisesti ajettu automatisoitu testaus, joka varmistaa haluttujen toiminnallisten reunaehtojen täyttymisen. Olennaista on, että testiautomaatio rakennetaan fiksusti tukemaan sekä kehittäjien työtä että manuaalisesti tapahtuvan laadunvarmistuksen tarpeita.

Testiautomaatiotyökaluina on käytössämme yleensä Robot Framework ja Cypress. Testiautomaatio voidaan rakentaa erilliseksi järjestelmäkseen, tai integroida CI-järjestelmän – esim Jenkins – oheen.

Testiautomatisoinnin menetelmä sovitaan yhteistyössä kehitystiimin kanssa ja samalla pyrimme kehittämään automaatiotulosten raportointia sellaiseksi, että niistä saisivat irti olennaisimmat tiedot myös hankkeen ei-tekniset henkilöt.

Tämä parantaa hankkeen sisällä kommunikointia ja tuotteen yleistä laatukäsitystä.

OLISIKO QUBILEA
UUSI KUMPPANISI
OHJELMISTOTESTAUKSEEN?
OLISIKO QUBILEA
UUSI KUMPPANISI
OHJELMISTO-
TESTAUKSEEN?
Kaikki yhteystiedot