Palvelut

Suhtaudutteko kunnianhimoisesti ohjelmistonne laatuun?  Me tarjoamme itseohjautuvat tyypit ja nykyaikaiset työmenetelmät sen mahdollistamiseksi.

Tutustu palveluihimme

Ohjelmistotestaus
palveluna

Asiakastoimeksiannoissa toimimme yleensä ohjelmistotestaajan, testauskoordinaattorin tai testiautomaatioasiantuntijan rooleissa. Tyypillisesti tekijämme toimivat pitkäaikaisissa projekteissa joko osana asiakkaan tiimiä tai itsenäisinä asiantuntijoina vastaten laadunvarmistukseen liittyvien toimien toteutumisesta.

Qubilean tekijät ovat pitkän linjan ammattilaisia, joille alan eri toimintatavat, teknologiat ja tyypillisimmät työvälineet ovat tuttuja asioita. Tällä mahdollistamme sen, että adaptoituminen uuteen tiimiin sujuu nopeasti ja mutkattomasti.  Tarvittaessa avustamme asiakasta valitsemaan oikeat työvälineet ja menetelmät auditoimalla heidän nykyisen tai suunnitteilla olevan kehitysprosessin.

Käyttöliittymätestauksessa kiinnitämme huomiota erityisesti loppukäytön näkökulmaan ja päätelaiteyhteensopivuuteen tutkivan testauksen menetelmiä hyödyntäen.  On tärkeää heittäytyä käyttäjän saappaisiin ja yrittää hahmottaa käyttökokemukseen negatiivisesti vaikuttavat potentiaaliset sudenkuopat.

HYVÄKSYNTÄ­TESTAUS

Asiakkaittesi tyytyväisyys on meille tärkeintä! Sen varmistaa parhaiten Qubilean tarjoama hyväksyntätestaus. Laatikon ulkopuolelta tuleva testaaja suorittaa hyväksyntätestauksen varmemmin, kuin omalla väellä suoritetut säännölliset testausrutiinit perjantaipullan lomassa. Ulkopuolinen testaaja ei näe tuotetta ainoastaan liiketoiminnan vaatimusten tai teknisten määrittelyjen näkökulmista, vaan pystyy tarkastelemaan tuotetta – kriittisin silmin – kokonaisuutena.

Tyypillisimpiä hyväksyntätestauksen toimeksiantojamme ovat projektit, joissa asiakkaan valitsema kehityskumppani vastaa projektin kokonaistoimituksesta – kehityksen aikainen laadunvarmistus mukaan lukien. Qubilean asiantuntija toimii asiakkaan edustajana varmistaen kehitysputkesta tippuvien kehitysversioiden tai niiden osien laadun – hyväksymiskriteerien mukaisesti – ennen julkaisuprosessiin siirtymistä.
Hyvin toteutetulla hyväksyntätestauksella on äärimmäisen tärkeä rooli kehitysprosessissa. Se nappaa tyypillisesti sivuun viime hetken löydökset, joilla olisi ollut ikäviä seurauksia loppukäytön näkökulmasta.
Testauksen ohella autamme asiakkaitamme luomaan ja kehittämään omia hyväksyntätestauksen käytäntöjä. Tämä on tyypillisesti nopeuttanut kehitys- ja julkaisuprosessia olennaisesti ja parantanut – mukavana lisäominaisuutena – tuotteen kokonaisvaltaista laatua!

TESTI­AUTOMAATIO

Pidetään asiakkaasi tyytyväisinä myös tulevaisuudessa! Ohjelmistojen testaus- ja kehitystarve ei lopu tuotteen julkaisuun. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi tulee ohjelmistoja testata ja kehittää jatkuvasti. Qubilean rakentamat testiautomaatioratkaisut parantavat laadunvarmennusprosessin tehokkuutta ja säästävät kustannuksia.

Testiautomaatio rakennetaan tukemaan ohjelmiston kehitysprosessia yleensä sellaiseen tarpeeseen, jossa halutaan säännöllisesti ajettu automatisoitu testaus, joka varmistaa haluttujen toiminnallisten reunaehtojen täyttymisen. Olennaista on, että testiautomaatio rakennetaan fiksusti tukemaan sekä kehittäjien työtä että manuaalisesti tapahtuvan laadunvarmistuksen tarpeita.

Testiautomaatiotyökaluina on käytössämme yleensä Robot Framework ja Cypress. Testiautomaatio voidaan rakentaa erilliseksi järjestelmäkseen, tai integroida CI-järjestelmän – esim Jenkins – oheen.

Testiautomatisoinnin menetelmä sovitaan yhteistyössä kehitystiimin kanssa ja samalla pyrimme kehittämään automaatiotulosten raportointia sellaiseksi, että niistä saisivat irti olennaisimmat tiedot myös hankkeen ei-tekniset henkilöt.

Tämä parantaa hankkeen sisällä kommunikointia ja tuotteen yleistä laatukäsitystä.

OLISIKO QUBILEA
UUSI KUMPPANISI
OHJELMISTOTESTAUKSEEN?
OLISIKO QUBILEA
UUSI KUMPPANISI
OHJELMISTO-
TESTAUKSEEN?
Kaikki yhteystiedot