Ohjelmistotestaus

Asiantuntijamme toimivat tiiviissä yhteistyössä kanssasi, joko osana kehitystiimiä tai koordinoivassa roolissa, varmistaen ohjelmistotestauksen laadun ja tehokkuuden jokaisessa vaiheessa.

Pähkinänkuoressa

Palveluitamme ovat mm.:

 • Toiminnallinen testaus
 • Tutkiva testaus
 • Regressiotestaus
 • Hyväksymistestaus / UAT- testaus
 • End-To-End testaus
 • Räätälöidyt ratkaisut, kuten ”bug hunting” 

Yhteistyöllä laadukkaaseen
ohjelmis­totestaukseen

Jatkuva kommunikointi projektin eri sidosryhmien kanssa on keskeistä toiminnassamme. Tämä mahdollistaa löydösten välittömän käsittelyn ja korjaamisen, mikä lyhentää korjausaikaa ja varmistaa projektin aikataulujen pitämisen. 

Yhteistyö testaajien ja kehittäjien välillä syventää ymmärrystä ohjelmiston toiminnasta ja parantaa tiimityötä, mikä edistää lopputuloksen laadukkuutta.

Valitsemalla meidät kumppaniksesi ohjelmistotestaukseen varmistat, että hankkeesi on teknisesti kehittynyt ja täyttää korkeat laatuvaatimukset.

Ota yhteyttä ja aloitetaan yhteistyö menestyksesi varmistamiseksi!

Ota yhteyttä

Tarjoamme testauspalveluita ohjelmistoratkaisuille mm.

 • Selainpohjaiset ratkaisut
 • Mobiilisovellukset
 • Desktop-ohjelmistot
 • Tietojärjestelmätuotteet
 • Sulautetut järjestelmät

Erityisesti käyttöliittymätuotteissa olemme erikoistuneet painottamaan tuotteen käyttökokemusta tärkeänä osana laadun määrittelyä.

Ohjelmistojen testaus.
Mitä koemme tärkeäksi työssämme?

Hyvä kommunikointi

Kommunikaatio on teknisen kompetenssin ohella yksi tärkeimpiä asioita tuotekehityksessä. Hyvin johdetut ja perustellut palaverikäytännöt, yhdessä noudatettavat tiketöinti- ja dokumentointisäännöt ja tiimiläisten keskinäinen yhteydenpito ovat ohjelmiston laadunvarmistuksessakin tärkeitä asioita.  Lisäksi testaajan tulee pitää keskustelukanavat auki projektin keskeisten henkilöiden kanssa, jotta molemminpuolinen tiedonkulku hankkeessa on sujuvaa.  Tässä Slack ja Teams ovatkin suosituimpia työvälineitämme.

Selkeä bugiraportointi

Selkeys on kaiken A ja O, myös testauksessa.  Bugiraportoinnin tulee tarjota kehittäjille suorin mahdollinen reitti havaitun virheen alkulähteille ja edelleen sen korjaustoimiin.
Siksi pyrimme varmistamaan, että bugiraporttimme sisältävät mahdollisimman seikkaperäisen kuvauksen virheeseen johtaneista toimista, höystettynä kuva- tai videokaappauksin ja logitiedostoin. Eikä ole koskaan pahitteeksi vielä jutella lyhyesti kehittäjän kanssa varmistaen, että bugi on oikein ymmärretty ja sisältää korjausta ajatellen tarpeellisen informaation.

Haastaminen ja innovointi

Useimmiten tulemme asiakastiimiin laatikon ulkopuolisena toimijana, mutta pyrimme tuomaan pöytään uusia, virtaviivaistettuja ehdotuksia ratkaisuista, jotka tehostavat tiimin toimintaa tai auttavat parantamaan tuotteen ominaisuuksia. Avustamme mielellämme myös työkaluvalinnoissa, tarjoten kokemuksemme tuoman lisäarvon, joka auttaa asiakkaitamme navigoimaan tuotekehityksen haasteiden läpi entistä sujuvammin.

Tutkiva testaus on parhaimmillaan end-to-end-testauksena!

Tutkiva testaus on strategia, jossa testaajat sukeltavat syvälle ohjelmiston toimintalogiikkaan sekä käyttökokemukseen. Luovuus ja innovaatio ovat tämän lähestymistavan keskeisiä elementtejä, jotka mahdollistavat harvinaistenkin näkökulmien huomioimisen testauksessa.

Toisin kuin perinteiset testausmenetelmät, jotka nojaavat vahvasti ennalta määriteltyihin testitapauksiin ja -skripteihin, tutkiva testaus on dynaaminen prosessi, joka rohkaisee testaajia mukauttamaan strategioitaan saadessaan uusia oivalluksia testattavasta sovelluksesta.

Useimmiten tutkiva testaus on nk. end-to-end-testausta, tarjoten kattavan näkymän sovelluksen tai järjestelmän toimintaan tyypillisesti käyttäjän näkökulmasta. 

Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa simuloi todellista käyttöympäristöä ja varmistaa saumattoman integraation sekä optimaalisen käyttökokemuksen. Tutkiva end-to-end-testaus auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja varmistaa ohjelmiston korkean laadun ennen julkaisua.

Tiesitkö?

Tutkiva testaus rohkaisee todella testaajia ajattelemaan luovasti ja innovoimaan testausskenaarioita, paljastaen piileviä ongelmakohtia ja parannusmahdollisuuksia, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. 

Valitsemalla meidät kumppaniksesi varmistat, että ohjelmistosi testaus on innovatiivista ja kattavaa, mikä johtaa huippulaatuiseen lopputulokseen.

Ota yhteyttä ja anna meidän tuoda testausprosessisi uudelle tasolle!

Kiinnostuitko tutkivasta testauksesta?

Hyväksymistestaus – viimeinen turvallinen pysäkki vetää hätäjarrusta!

Kuvittele että hyväksymistestaus on kuin viimeinen turvallinen pysäkki ennen ohjelmistosi julkaisua – paikka, jossa voimme vielä kerran vetää hätäjarrusta, jos tarve vaatii. Se on ratkaiseva vaihe, jossa raportoidut bugit ja virheet tulevat suurennuslasin alle. Tässä vaiheessa havaitut ongelmat eivät ole vain nopeampia korjata, vaan myös huomattavasti edullisempia verrattuna tuotantovaiheessa havaittuihin virheisiin.

Hyväksymistestaus, joka tunnetaan myös nimellä UAT-testaus,  on monitieteinen työvaihe, johon osallistuu laajasti projektin sidosryhmien edustajia, yhdistäen liiketoiminnan ja teknisen osaamisen yhteen saumattomaan kokonaisuuteen. Se on tehokas työkalu viime hetken löydösten nappaamiseen, jotka voisivat aiheuttaa harmaita hiuksia loppukäyttäjille.
Meillä on paljon kokemusta hyväksymistestauksen rutiineista. Testaajamme lähestyvät ohjelmistoasi tuorein silmin, unohtamatta liiketoiminnan tarpeita tai teknisiä vaatimuksia, mutta keskittyen objektiivisesti toiminnalliseen laatuun ja käyttäjäkokemukseen. Tämä ulkopuolinen näkökulma on korvaamaton – se tuo esiin puutteet, jotka voivat olla näkymättömissä niille, jotka ovat liian lähellä projektia.

Autamme tiimiäsi mielellämme hyväksymistestauksen suunnittelussa, koordinoinnissa ja toteutusvaiheessa, jolloin tarjoamme laatikon ulkopuolisen riippumattoman näkökulman ohjelmistosi laatuun ja käyttökokemukseen!

Tiesitkö?

Hyväksymistestaus lisää hankkeesi sidosryhmien luottamusta ohjelmistohankkeeseen varmistamalla, että tuote vastaa odotuksia ja toimii odotetusti.

Tehokas hyväksymistestaus auttaa vähentämään viivästyksiä ja budjettien ylityksiä, mikä säästää aikaa ja rahaa ohjelmistoprojektin kokonaiskustannuksissa.

Kiinnostuitko?

Janne Lepistö

Myynti ja lisätiedot
janne.lepisto@qubilea.fi
050 487 3265

Kysy meiltä mitä vain ohjelmistotestauksesta. Autamme mielellämme!

  Kaikki yhteystiedot