Mobiilitestausta pankkisektorin asiakkaalle

Mobiilitestaus
[NDA:n alainen pankkialan asiakas]

Kyseessä oli suomalainen pankkialan asiakas, jonka kehitysprojektin päämääränä oli uusien Android ja iOS-pankkisovellustensa kehittäminen.

Sovelluskehitys aloitettiin liki puhtaalta pöydältä, koska uudistettavan sovelluksen ominaisuuksia laajennettiin huomattavasti aiempaan versioon verraten.
Qubilean asiantuntija toimi ensin kehitystiimin ohjelmistotestaajana, mutta hankkeen loppupuolella myös mobiilitestitiimin nk. hands-on test leadina. Testaustyö koostui sekä tutkivan testauksen että perinteisen testitapauksia noudattavan testauksen menetelmistä.

Haasteet

Hankkeesta tekivät testauksen näkökulmasta haastavan mm.:

  • Useat erilaiset taustajärjestelmät
  • Eri tyyppiset käyttäjäprofiilit ja käyttäjien hallinta
  • Useat erityyppiset autentikointitavat
  • Laaja skaala erilaista testidataa
  • iOS ja Android -alustojen eroavaisuudet ja päätelaitteiden erot
  • Liiketoiminnan ja pankkilainsäädännön vaatimukset

Sovelluksen laadunvarmistuksessa testauksen osalta käsin tehdyn ohjelmistotestauksen osuus oli verrattain suuri, koska mobiilisovelluksen testauksen automatisointi edellytti molemmille sovellusalustoille oman testikehityksen ja kumpaankin haaraan omanlaisensa lähestymiskulman. Siksi automatisoitujen testien osuus oli koko sovelluksen laadunvarmistuksen näkökulmasta varsin pieni kattaen ytimekkään regressiotestauksen kaistaleen.

Testaustyö

Päivittäinen testaustyö koostui pääasiassa kehitystikettien testauksesta, joita pyrittiin saamaan ajallaan sprintin kuluessa hoidettua. Kohtalaisen isosta kehitystiimistä (10-15 kehittäjää) johtuen, testaajalla oli ajoittain isosti hommia, mutta lopulta testaustiimin kokoa kasvatettiin, joka paransi suoriutumista sprintin edellyttämästä työmäärästä. Lisäksi asiakas edellytti jokaisen milestonen (beta)julkaisuversiolle laajan regressiotestauksen, joka tarkoitti suurten testimäärien ajamista pääasiassa käsin. Testitapaukset olivat määritelty TestLink -työkaluun.

JIRA-tikettien testaamisen ohella tutkivan testauksen menetelmät olivat kovassa käytössä, joiden avulla testattiin erityisesti mobiilikäyttöön liittyviä erikoistilanteita joihin hyvällä mielikuvituksella oli roolinsa.

Tässä yksi esimerkki:

Selvittääkseen, miten epävarmat ja hitaat verkkoyhteydet vaikuttavat sovelluksen toimintaan, asiantuntijamme kehitti kotitoimistollaan testausympäristön. Hän asetti toisen puhelimen jakamaan langatonta verkkoa wifi-hotspotina, johon varsinainen testattava laite kytkeytyi. Testattavassa laitteessa määriteltiin mobiiliverkko käyttämään ainoastaan 2G -yhteyttä, jolloin mobiilidatan osalta oli käytettävissä ainoastaan EGPRS -signaali. Hotspot-puhelimen asiantuntija laittoi mikroaaltouuniin (ei kuitenkaan käynnistänyt sitä), joka heikensi wifi-signaalia mikroaaltouunin ulkopuolelle. Tämän jälkeen kävelemällä mikroaaltouunin luota etäämmälle saatiin luotua olosuhteet, jossa wifi-signaali heikkeni kunnes lopulta katkesi, ja puhelin suoritti handoverin siirtymällä käyttämään EGPRS-mobiiliverkkoa. Näin menetellen löydettiin joitain uusia korjattavia bugeja, jotka liittyivät sovelluksen kyvystä käsitellä epävarmoja verkko-olosuhteita sen eri käyttötilanteissa.

Lopputulokset

Hanke oli pitkä mutta kivinen, mutta tiimin ahertamisen lopputuloksena asiakas sai julkaisuvalmiiksi sovelluksensa uudet iOS- ja Android -versiot, jotka julkaistiin edelleen sovelluskaupoissa asiaankuuluvan mainoskampanjan siivittämänä.

Erinomaisena asiana projektissa oli asianmukainen ja huolella ylläpidetty dokumentaatio, johon saattoi testaustyössä luottaa.
Lisäksi hankkeen kommunikaatio toimi asiallisesti, ja hankkeen kannalta keskeinen tekninen- ja liiketoimintahenkilöstö olivat tavoitettavissa varsin kohtuullisesti.