Tätä on web-palveluiden laadunvarmistus

Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan kiteytettynä;  verkkopalvelu testataan erilaisilla päätelaitteilla ja selaimilla sovitulla laajuudella.  Hyvin toteutettu laadunvarmistus parantaa asiakastyytyväisyyttä, liikevaihtoa ja brändiä. Olennaisena asiana testauksen keskiössä on hyvä käyttökokemus. Laadukkaasta lopputuloksesta ei raportoi vain testaaja, vaan myös asiakasvirrat.  Testaajan rooli on pyrkiä paikallistamaan laatupoikkeamat mahdollisimman varhain, jotta asiakkaiden ei tarvitsisi niillä enää päätään vaivata. Esimerkiksi verkkokaupoissa on tärkeää, että asiakas … Lue lisää