Tätä on web-palveluiden laadunvarmistus

Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan kiteytettynä;  verkkopalvelu testataan erilaisilla päätelaitteilla ja selaimilla sovitulla laajuudella.  Hyvin toteutettu laadunvarmistus parantaa asiakastyytyväisyyttä, liikevaihtoa ja brändiä. Olennaisena asiana testauksen keskiössä on hyvä käyttökokemus.

Laadukkaasta lopputuloksesta ei raportoi vain testaaja, vaan myös asiakasvirrat.  Testaajan rooli on pyrkiä paikallistamaan laatupoikkeamat mahdollisimman varhain, jotta asiakkaiden ei tarvitsisi niillä enää päätään vaivata.

Esimerkiksi verkkokaupoissa on tärkeää, että asiakas kykenee vaivatta etsimään, löytämään ja ostamaan häntä kiinnostavia tuotteita.  Tärkeintä on ostoprosessin vaivattomuus, koska se nopeuttaa kassavirtaa.  Heikkolaatuiseen verkkokauppaan käyttäjä ei mielellään enää palaa.

Tyypillinen testisetup sisältää vähintään yhden ajanmukaista mallia olevan iOS ja Android -matkapuhelimen, sekä kumpaakin alustaa edustavat tabletit. Tutkivassa testauksessa tapanamme on laajentaa repertuaaria matkapuhelinten osalta, koska olennaisena tutkimuksen kohteena on tarkastella sivustoa eri näyttöjen ja resoluutioiden kautta. Meiltä löytyy omasta takaa laaja laitevalikoima.
Desktop -testaukseen riittää Mac ja Windows -läppärit, joilla Chrome, IE/Edge, Safari ja Firefox -selaimilla päästään kattavaan lopputulemaan selainyhteensopivuuden saralla.

Kertaluonteisissa testaushankkeissa testaajamme arvioi laatikon ulkopuolisena asiantuntijana palvelun laatua vahvasti käyttökokemuksen näkökulmasta eri päätelaitteilla ja selaimilla testaten.
Pääpaino on kokonaisuudessa, jolloin raportoimme kaikki mielestämme käyttökokemukseen vaikuttavat havainnot, tai seikat jotka ovat vastoin laatukäsitystämme.

Annamme näkemyksen korjaus/kehitysehdotuksesta, mutta varsinaisen muutosvastuun jätämme asiakkaalle.

Pitkäkestoisemmissa hankkeissa työ keskittyy tuotekehityksen tukemiseen, jolloin testauksen kohteena ovat tyypillisimmin JIRA-tiketeissä kuvatut asiat ja osa-alueet. Testauksen pysyminen tuotekehityksen tahdissa on tärkeää, jotta julkaisuvalmista laadukasta softaa saadaan tuotettua aiotussa aikataulussa.  Jatkuvasti päivittyvän web-palvelun laadunvarmistustyöhön kuuluu tyypillisesti myös tuotannossa tapahtuvaa regressiotestausta erilaisilla laajuuksilla ja menetelmillä.

Emuloitu päätelaite/selain on näppärä ja nopea tapa kokeiluun, mutta varsinainen testaus on aina syytä suorittaa oikeilla päätelaitteilla.  Vastaamme on tullut bugeja jotka eivät ole toistuneet emulaattorilla, mutta oikean laitteen ruudulta ne ovat toistettavasti esiintyneet.

Automatisoidun testauksen roolia painotetaan eritoten regressiotestauksessa, koska automaatio on oivallinen menetelmä tarkistaa säännöllisesti, toimivatko määrätyt asiat kuten määritelty.  Tuotteen ainoaksi laadunvarmistusmenetelmäksi testiautomaatio soveltuu kuitenkin varsin heikosti, sillä edelleen ihminen on paras laadun verifioija.