Testiautomaatiokehitystä eri tiimien tarpeet huomioiden

Testiautomaatiokehittäjä robot framework

[NDA:n alainen telecom-alan asiakas] Telekommunikaatioalan nopeasti kehittyvässä maailmassa ohjelmistojen laadunvarmistus on kriittisen tärkeää. Kansainvälinen telekommunikaatioalan konserni, jolla on erittäin laaja asiakaskunta erityisesti yritysasiakkaiden parissa, koki tarpeen tehostaa testiautomaation käyttöä ohjelmistokehityksessään. Kuvaamme tässä teknisellä tasolla, kuinka konserni edisti testiautomaatiohankettaan ja millaisia tuloksia se saavutti. Kohdatut haasteet Yrityksen ohjelmistokehitysyksiköllä oli hajautettuja tiimejä eri puolilla maailmaa, mikä toi … Lue lisää