Ohjelmiston laadunvarmistus – mikä kaikki prosessissa voi mennä pieleen?

ohjelmiston laadunvarmistuksen onnistuminen

Oletko ymmärtänyt tai jopa tehnyt ohjelmiston laadunvarmistuksen väärin? On hyvin mahdollista, että käsität sen paljon suppeampana kokonaisuutena kuin uskotkaan! Me tunnemme laadunvarmistusprosessit kuin omat taskumme ja listasimme, millä tavoilla ne voivat mennä pieleen, ja kuinka sudenkuopat voi välttää.

Laadunvarmistus käsitetään usein vain ohjelmistotestaukseen liittyvänä asiana, mutta todellisuudessa se on huomattavasti laajempi kokonaisuus. Ohjelmistotuotteen laadun varmistaminen alkaa jo itse ohjelmiston vaatimusten määrittelystä ja päättyy, kun ohjelmisto poistuu käytöstä. Prosessiin on otettava tiiviisti mukaan niin testaajat kuin ohjelmistokehittäjät.

Mikä ohjelmiston laadunvarmistuksessa voi mennä pieleen?

1. Ohjelmiston vaatimusmäärittely tehdään huonosti

Tämä on tavallinen ongelma: vaatimusten määrittely tehdään ylimalkaisesti, tai se jää puolitiehen. Lähdetään siis suoraan koodaamaan. Koodarit joutuvat tällöin tekemään matkan varrella päätelmiä siitä, kuinka järjestelmän tulisi toimia ja kuinka sitä tulisi testata. Vaatimuksia määriteltäessä ohjelmistolle on asetettava myös testattavuusvaatimukset, jotta prosessi etenisi testauksenkin osalta sujuvasti.

2. Ohjelmiston laadunvarmistusprosessia ei suunnitella

Jos ohjelmiston vaatimusmäärittelyssä on puutteita, on niitä usein myös laadunvarmistusprosessin suunnittelussa. Suunnittelu voi jopa unohtua kokonaan. Tällaisessa projektissa ei yleensä huomata suunnitella sitäkään, missä vaiheessa ohjelmistotestaus tehdään. Pahimmillaan jätetään varsinainen testaus kokonaan tekemättä, mutta useimmiten ollaan vain liikkeellä liian myöhään, eikä ohjelmistoa testattavuusvaatimusten puuttuessa toisaalta rakenneta sellaiseksi, että sitä olisi helppo testata.

3. Keskitytään testaamaan vain yhtä osaa

Yleisin ongelma laadunvarmistusprosesseissa on, että keskitytään testaamaan vain ohjelmiston yhtä osaa, tai testaamaan vain yhdellä tavalla. Jos kyseessä on vaikkapa verkkosivuston kautta lähetettävä monimutkainen lomake, jonka taustalla on erilaisia rekistereitä ja järjestelmiä, on virhe lähteä testaamaan koko järjestelmää vain verkkosivuston kautta lomaketta täyttämällä. Jos lomakkeen taustalla toimivia, keskenään keskustelevia järjestelmiä ei testata erikseen esimerkiksi niin sanottua API-testausta hyödyntämällä, voi jäädä havaitsematta paljon virheitä. On siis otettava huomioon kaikki järjestelmän osat ja rajapinnat prosessin alusta alkaen.

4. Unohdetaan monitorointi

Järjestelmän ollessa tuotannossa ei voi luottaa siihen, että se toimii aina virheettömästi. Monitorointia ei saa jättää käyttäjien vastuulle varsinkaan silloin kun monitorointia on mahdollista tehdä. Seuranta on hoidettava niin, että ongelmat havaitaan ja korjataan heti, minimoiden näin käyttökatkot ja haitat käyttäjille.

Miten ongelmat voidaan estää?

Ongelmat voidaan estää parhaiten laatimalla laadunvarmistusstrategia heti projektin alussa. Kun testaus ja muut laadunvarmistuksen osa-alueet sisällytetään prosessiin alusta lähtien, tiedetään, miten ohjelmisto rakennetaan helposti testattavaksi ja laadukkaaksi. Strategiassa käydään läpi kaikki vaiheet vaatimusmäärittelystä monitorointiin, mikä varmistaa, että asiat tehdään oikein.

Me Qubilean ammattilaiset voimme auttaa asiakasta laadunvarmistusstrategian tekemisessä. Voimme suunnitella laadunvarmistuksen prosessit ja työskentelytavat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Voimme myös seurata näiden suunnitelmien toteutumista kaikissa ohjelmistokehityksen vaiheissa vaatimusten katselmoinnista aina niiden testaukseen ja koko ohjelmiston laadunvarmistuksen hallinnointiin saakka. Jokaisessa projektissa on oltava joku, joka pitää langat käsissään ja varmistaa, että kaikki pelittää sovitun mukaisesti

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi, miten voimme auttaa!